ContiTech á> ¤­ţńˇŕ÷Ŕ  á> ¤­ŔÔţńÝűň ­ňýÝŔ á> ăˇß¸Ó˛űň ­ňýÝŔ á> ăˇß¸Ó˛űň ­ňšŔÝţÔűň ­ňýÝŔ (˝˛ÓÝńÓ­˛ÝÓ  ´­ţŃ­ÓýýÓ) á> ăˇß¸Ó˛űň ­ňýÝŔ HTD 3M

ăˇß¸Ó˛űň ­ňýÝŔ HTD 3M

CONTI SYNCHROBELT«

ĎŔ´ HTD 3M

ăˇß¸Ó˛űň ­ňýÝŔ HTD 3M

 

ËšÝÓ˛Ř ÷ňݡ Ŕ ÝÓŰŔ¸Ŕň ÝÓ ˝ŕŰÓńň Ô ╠ţ˝ŕÔň

 

¤­ţ˘ŔŰŘ ╠Ó­ŕŔ­ţÔŕÓ (ńŰŔÝÓ Ô ýý) Đň­Ŕ  ContiTech ╩ţŰŔ¸ň˝˛Ôţ šˇßŘňÔ
HTD3111 HTD 111 3M CONTI«SYNCHROBELT 37
HTD3117 HTD 117 3M CONTI«SYNCHROBELT 39
HTD3129 HTD 129 3M CONTI«SYNCHROBELT 43
HTD3141 HTD 141 3M CONTI«SYNCHROBELT 47
HTD3144 HTD 144 3M CONTI«SYNCHROBELT 48
HTD3150 HTD 150 3M CONTI«SYNCHROBELT 50
HTD3156 HTD 156 3M CONTI«SYNCHROBELT 52
HTD3159 HTD 159 3M CONTI«SYNCHROBELT 53
HTD3168 HTD 168 3M CONTI«SYNCHROBELT 56
HTD3174 HTD 174 3M CONTI«SYNCHROBELT 58
HTD3177 HTD 177 3M CONTI«SYNCHROBELT 59
HTD3180 HTD 180 3M CONTI«SYNCHROBELT 60
HTD3186 HTD 186 3M CONTI«SYNCHROBELT 62
HTD3192 HTD 192 3M CONTI«SYNCHROBELT 64
HTD3201 HTD 201 3M  CONTI«SYNCHROBELT 67
HTD3204 HTD 204 3M CONTI«SYNCHROBELT 68
HTD3210 HTD 210 3M CONTI«SYNCHROBELT 70
HTD3213 HTD 213 3M CONTI«SYNCHROBELT 71
HTD3216 HTD 216 3M CONTI«SYNCHROBELT 72
HTD3225 HTD 225 3M CONTI«SYNCHROBELT 75
HTD3240 HTD 240 3M  CONTI«SYNCHROBELT 80
HTD3246 HTD 246 3M CONTI«SYNCHROBELT 82
HTD3252 HTD 252 3M CONTI«SYNCHROBELT 84
HTD3255 HTD 255 3M  CONTI«SYNCHROBELT 85
HTD3261 HTD 261 3M  CONTI«SYNCHROBELT 87
HTD3264 HTD 264 3M  CONTI«SYNCHROBELT 88
HTD3267 HTD 267 3M CONTI«SYNCHROBELT 89
HTD3270 HTD 270 3M  CONTI«SYNCHROBELT 90
HTD3285 HTD 285 3M CONTI«SYNCHROBELT 95
HTD3294 HTD 294 3M  CONTI«SYNCHROBELT 98
HTD3300 HTD 300 3M CONTI«SYNCHROBELT 100
HTD3312 HTD 312 3M  CONTI«SYNCHROBELT 104
HTD3318 HTD 318 3M CONTI«SYNCHROBELT 106
HTD3321 HTD 321 3M  CONTI«SYNCHROBELT 107
HTD3330 HTD 330 3M CONTI«SYNCHROBELT 110
HTD3336 HTD 336 3M CONTI«SYNCHROBELT 112
HTD3339 HTD 339 3M CONTI«SYNCHROBELT 113
HTD3357 HTD 357 3M CONTI«SYNCHROBELT 119
HTD3363 HTD 363 3M CONTI«SYNCHROBELT 121
HTD3384 HTD 384 3M CONTI«SYNCHROBELT 128
HTD3390 HTD 390 3M CONTI«SYNCHROBELT 130
HTD3393 HTD 393 3M  CONTI«SYNCHROBELT 131
HTD3396 HTD 396 3M  CONTI«SYNCHROBELT 132
HTD3420 HTD 420 3M CONTI«SYNCHROBELT 140
HTD3432 HTD 432 3M  CONTI«SYNCHROBELT 144
HTD3435 HTD 435 3M  CONTI«SYNCHROBELT 145
HTD3447 HTD 447 3M CONTI«SYNCHROBELT 149
HTD3474 HTD 474 3M CONTI«SYNCHROBELT 158
HTD3477 HTD 477 3M  CONTI«SYNCHROBELT 159
HTD3480 HTD 480 3M CONTI«SYNCHROBELT 160
HTD3486 HTD 486 3M  CONTI«SYNCHROBELT 162
HTD3489 HTD 489 3M CONTI«SYNCHROBELT 163
HTD3495 HTD 495 3M CONTI«SYNCHROBELT 165
HTD3501 HTD 501 3M CONTI«SYNCHROBELT 167
HTD3510 HTD 510 3M  CONTI«SYNCHROBELT 170
HTD3513 HTD 513 3M CONTI«SYNCHROBELT 171
HTD3522 HTD 522 3M CONTI«SYNCHROBELT 174
HTD3525 HTD 525 3M CONTI«SYNCHROBELT 175
HTD3537 HTD 537 3M CONTI«SYNCHROBELT 179
HTD3564 HTD 564 3M CONTI«SYNCHROBELT 188
HTD3570 HTD 570 3M CONTI«SYNCHROBELT 190
HTD3597 HTD 597 3M  CONTI«SYNCHROBELT 199
HTD3600 HTD 600 3M  CONTI«SYNCHROBELT 200
HTD3606 HTD 606 3M CONTI«SYNCHROBELT 202
HTD3612 HTD 612 3M CONTI«SYNCHROBELT 204
HTD3615 HTD 615 3M CONTI«SYNCHROBELT 205
HTD3633 HTD 633 3M CONTI«SYNCHROBELT 211
HTD3669 HTD 669 3M CONTI«SYNCHROBELT 223
HTD3687 HTD 687 3M  CONTI«SYNCHROBELT 229
HTD3708 HTD 708 3M CONTI«SYNCHROBELT 236
HTD3711 HTD 711 3M CONTI«SYNCHROBELT 237
HTD3738 HTD 738 3M CONTI«SYNCHROBELT 246
HTD3753 HTD 753 3M CONTI«SYNCHROBELT 251
HTD3822 HTD 822 3M CONTI«SYNCHROBELT 274
HTD3843 HTD 843 3M CONTI«SYNCHROBELT 281
HTD3882 HTD 882 3M CONTI«SYNCHROBELT 294
HTD3945 HTD 945 3M CONTI«SYNCHROBELT 315
HTD3960 HTD 960 3M CONTI«SYNCHROBELT 320
HTD31002 HTD 1002 3M CONTI«SYNCHROBELT 334
HTD31041 HTD 1041 3M CONTI«SYNCHROBELT 347
HTD31068 HTD 1068 3M CONTI«SYNCHROBELT 356
HTD31071 HTD 1071 3M CONTI«SYNCHROBELT 357
HTD31125 HTD 1125 3M CONTI«SYNCHROBELT 375
HTD31170 HTD 1170 3M CONTI«SYNCHROBELT 390
HTD31176 HTD 1176 3M CONTI«SYNCHROBELT 392
HTD31245 HTD 1245 3M CONTI«SYNCHROBELT 415
HTD31500 HTD 1500 3M CONTI«SYNCHROBELT 500
HTD31569 HTD 1569 3M CONTI«SYNCHROBELT 523

 

╬ß­Ó˛Ŕ˛ň˝Ř ŕ ýňÝňńŠň­Óý ÝÓ°ňÚ ŕţý´ÓÝŔŔ, ň˝ŰŔ ńŰŔÝÓ Ŕݲň­ň˝ˇ■¨ňŃţ ÔÓ˝ ´­ŔÔţńÝţŃţ šˇß¸Ó˛ţŃţ ­ňýÝ  Ýň ˝ţńň­ŠŔ˛˝  Ô ˛ÓßŰŔ÷ň.

ăˇß¸Ó˛űň ­ňýÝŔ>>>

═Ó° Óń­ň˝: Ń. ╠ţ˝ŕÔÓ, ŇŔßŔÝ˝ŕŔÚ ´­ţňšń, ń.20, ţ˘Ŕ˝. 303
═Ó° ˛ňŰň˘ţÝ: +7 (495) 221-01-18